لیست مطالب

براي دانلود هر فيلم روي علامت سايت آپارات كليك فرماييد و از سايت آپارات آن را دانلود نماييد. توجه: كليه اين فيلم هاي تبليغاتي توسط فروشگاه ابزار دانشگاه(كاربزرگ) در سايت آپارات قرار گرفته است و آپارات هيچ حقوقي نسبت به اين فيلم ها نخواهد داشت.

كاتالوگ چكش تخريب دوالت تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۲

براي دانلود كاتالوگ روي فايل زير كليك فرماييد.

فيلم هاي آموزشي شركت فستول آلمان تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۲

براي دانلود هر فيلم روي علامت سايت آپارات كليك فرماييد و از سايت آپارات آن را دانلود نماييد. توجه: كليه اين فيلم هاي تبليغاتي توسط فروشگاه ابزار دانشگاه(كاربزرگ) در سايت آپارات قرار گرفته است و آپارات هيچ حقوقي نسبت به اين فيلم ها نخواهد داشت.

فيلم هاي اموزشي ام دي اف بر هاي آلتندرف تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۲

براي دانلود هر فيلم روي علامت سايت آپارات كليك فرماييد و از سايت آپارات آن را دانلود نماييد. توجه: كليه اين فيلم هاي تبليغاتي توسط فروشگاه ابزار دانشگاه(كاربزرگ) در سايت آپارات قرار گرفته است و آپارات هيچ حقوقي نسبت به اين فيلم ها نخواهد داشت.

فيلم آموزشي پانل بر هلدرز تمام اتومات تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۲

براي دانلود هر فيلم روي علامت سايت آپارات كليك فرماييد و از سايت آپارات آن را دانلود نماييد. توجه: كليه اين فيلم هاي تبليغاتي توسط فروشگاه ابزار دانشگاه(كاربزرگ) در سايت آپارات قرار گرفته است و آپارات هيچ حقوقي نسبت به اين فيلم ها نخواهد داشت.

فيلم آموزشي شركت اسكيل تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۲

براي دانلود هر فيلم روي علامت سايت آپارات كليك فرماييد و از سايت آپارات آن را دانلود نماييد. توجه: كليه اين فيلم هاي تبليغاتي توسط فروشگاه ابزار دانشگاه(كاربزرگ) در سايت آپارات قرار گرفته است و آپارات هيچ حقوقي نسبت به اين فيلم ها نخواهد داشت.

فيلم آموزشي دستگاه هاي CNC(سي ان سي) تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۲

براي دانلود هر فيلم روي علامت سايت آپارات كليك فرماييد و از سايت آپارات آن را دانلود نماييد. توجه: كليه اين فيلم هاي تبليغاتي توسط فروشگاه ابزار دانشگاه(كاربزرگ) در سايت آپارات قرار گرفته است و آپارات هيچ حقوقي نسبت به اين فيلم ها نخواهد داشت.

فيلم آموزشي لبه چسبان KDT220 تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۲

براي دانلود هر فيلم روي علامت سايت آپارات كليك فرماييد و از سايت آپارات آن را دانلود نماييد. توجه: كليه اين فيلم هاي تبليغاتي توسط فروشگاه ابزار دانشگاه(كاربزرگ) در سايت آپارات قرار گرفته است و آپارات هيچ حقوقي نسبت به اين فيلم ها نخواهد داشت.

فيلم هاي تبليغاتي شركت كارشر تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۲

براي دانلود هر فيلم روي علامت سايت آپارات كليك فرماييد و از سايت آپارات آن را دانلود نماييد. توجه: كليه اين فيلم هاي تبليغاتي توسط فروشگاه ابزار دانشگاه(كاربزرگ) در سايت آپارات قرار گرفته است و آپارات هيچ حقوقي نسبت به اين فيلم ها نخواهد داشت.

پيچ گوشتي سر كج شارژي بوش تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۲

براي مشاهده و دانلود روي عكس زير كليك فرماييد

اره عمود بر بوش تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۲

براي مشاهده و دانلود روي عكس زير كليك فرماييد

براي مشاهده و دانلود روي عكس زير كليك فرماييد

دريل/پيچ گوشتي شارژي بوش تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۲

براي مشاهده و دانلود روي عكس زير كليك فرماييد

پوليشر بوش تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۲

براي مشاهده و دانلود روي عكس زير كليك فرماييد

فيلم هاي تبليغاتي شركت بوش تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۲

براي دانلود هر فيلم روي علامت سايت آپارات د كليك فرماييد و از سايت آپارات آن را دانلود نماييد. توجه: كليه اين فيلم هاي تبليغاتي توسط فروشگاه ابزار دانشگاه(كاربزرگ) در سايت آپارات قرار گرفته است و آپارات هيچ حقوقي نسبت به اين فيلم ها نخواهد داشت.

فيلم هاي تبليغاتي شركت دوالت تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۲

براي دانلود هر فيلم روي علامت سايت آپارات كليك فرماييد و از سايت آپارات آن را دانلود نماييد. توجه: كليه اين فيلم هاي تبليغاتي توسط فروشگاه ابزار دانشگاه(كاربزرگ) در سايت آپارات قرار گرفته است و آپارات هيچ حقوقي نسبت به اين فيلم ها نخواهد داشت.

ابزار همه كاره بوش تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۲

براي مشاهده و دانلود روي عكس زير كليك فرماييد

ابزار همه كاره شارژي بوش تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۲

براي مشاهده و دانلود روي عكس زير كليك فرماييد

بوكس شارژي ضربه اي بوش تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۲

براي مشاهده و دانلود روي عكس زير كليك فرماييد

گارانتي بوش تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۰

شرايط گارانتي محصولات بوش